Warning

Coronavirus Information på dansk / Information in English

Dansk – Blueprint

Blueprint > Dansk

Nyt projekt skal forudsige havets funktion

Med over 7.000 km strande er Danmark præget af en stærk sameksistens med havet. Derfor er det heller ikke noget nyt for os danskere, at vores eksistens og aktivitet påvirker det omkringliggende hav, f.eks. via intensivt fiskeri og udledning af næringsstoffer. Det kan have skadelige konsekvenser for havets biologi og funktion. Bevarelse og genopretning af marine områder er derfor af stigende vigtighed.

For at vurdere havets tilstand bruger forskerne i dag en række parametre, som primært afspejler hvor næringsrigt havet er eller hvor mange farlige kemiske stoffer, der er i vandet. Disse parametre, bla. mængden af alger, bunddyr o.lign., har givet en stor viden om de større organismer i havet, men fortæller kun lidt om bagvedliggende vigtige processer. Det prioriteres derfor højt – både forskningsmæssigt og politisk – at forbedre metoderne, hvorpå man vurderer havets tilstand.

”Indtil nu har man praktisk taget ikke brugt mikrobiologi og molekylærbiologi i analyser af havets tilstand, nok fordi det tidligere har været for svært og for dyrt. Nu er vi blevet dygtige til at analysere mikroberne i havet, samtidigt med at prisen for molekylærbiologi er styrtdykket de senere år. Bakterierne i havet er hovedansvarlige for omsætningen af de fleste næringsstoffer i havet og reagerer i modsætning til større organismer lynhurtigt på påvirkninger. Derfor vil vi udvikle en metode til at koble bakteriernes gener til processer i havet; og dermed udvikle et helt nyt værktøj til miljøbedømmelse. Det bliver svært, men jeg mener, at vi nu har de tekniske forudsætninger for at gøre det” siger lektor Lasse Riemann, Biologisk Institut, Københavns Universitet, der er koordinator for et nyt tværfagligt forskningsprojekt, der sætter helt nye skibe i søen.

Det vil være absolut banebrydende at bruge DNA sekvensering til analyser af denne karakter. Deltagelse af dygtige hav-, mikro-, og molekylær-biologer og modellører samt en omfattende koordinering med nationale og internationale myndigheder involverede i overvågning af Østersøen gør, at forskergruppen kan udvikle et stærkt værktøj til brug for fremtidig miljøovervågning af havet – og et værktøj, der vil forbedre forståelsen af, hvordan havet fungerer.

Forskningen sker gennem et 4-årigt forskningsprojekt med deltagelse af forskere fra Danmark, Sverige, Finland, Tyskland og Estland, starter til næste år og har til formål at udvikle analyser af arvemateriale (DNA og RNA) som et værktøj til at vurdere miljøtilstanden i Østersøen. Projektet er finansieret gennem en projektbevilling på godt 30 mio. DKK fra EU, det danske strategiske forskningsråd, samt fra partnernes respektive forskningsråd.

Projekt: Blueprint (Biological lenses using gene prints)